Нашето училище

Из историята
на СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
гр. Карнобат
СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Карнобат има богата и дълга история.
До днес в развитието на училището се наблюдават няколко периода.

I период 1864 / 1878г.
Училището не е държавно институирано. Османската империя не се занимава с образованието на покорените народи. Обществеността събира пари, изгражда училище и сама го поддържа.

II период 1878 /1952г.

Институиране в рамките на възстановената държавност до създаването на средно мъжко училище "Св. св. Кирил и Mетодий". През този период училището има специфични особености в развитието си. На тяхна основа се обособяват следните етапи:
  1. 1878 - 1886г. - Времето, в което освен отделенията се създават и класове. През 1886г. , класовете се отделят от първоначалното училище.
  2. 1886 - 2 февруари 1906г. - сградата изгаря от случайно предизвикан пожар.
  3. 1907 - 1950г. - От построяването на новата сграда за училището до 1930г., когато продължава да съществува като първоначално.
  4. 1950 - 1952г. - Училището става основно.

III период

Обединение на Първа мъжка гимназия "Васил Левски" с основно училище "Кирил и Методий". Първо средно мъжко училище "Васил Левски".

IV период 1958 - 1999г. има следните етапи:

  1. 1958 - 1980г. Основно Училище "Кирил и Методий"
  2. 1980 - 1990г. ЕСПУ "Кирил и Методий"
  3. 1990 - 1999/2006г..../ СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Създаването на училище "Св. св. Кирил и Методий" се свързва с прехода, извършен в средата на XIX век, от килийно към взаимното и класното образование. Намалява се до минимум изучаването на религия и започва въвеждането на светски предмети, като математика, философия и история. Това става с откриване на училището в Карнобат през 1864г.. Средства за строителството се събират от карнобатската общественост в края на 50-те години на XIX век. Изграждането започва през 1860г., а 1862г. сградата се извисява в църковния двор.

Официалното откриване на училище "Свети свети Кирил и Методий" става на 14.09.1864г.

"Завчера в неделя на 14 того се отреди ден, в който празнуваха тукашните жители тържествен празник за отварянето и нареждането на своето училище... училище, на което салонът се украсяваше от портретите... на приспопамятните Български кръстители Кирила и Методий, на които в името е посветено тукашното училище..." В-к „Съветник”, г. II, №27 от 3 окт. 1864, с. 2

Събитието е свързано с въвеждането на светското образование на учителя Димитър Душанов. Той разделя учениците на три класа - новоначинаещи, напреднали и големи. Заменя църковното славянско писмо с новобългарската азбука. Въвежда краснописа и новите предмети: граматика, числителница, земеописание и история. По неговото време започва обучението по чужди езици - френски и гръцки.
Със своите идеи и действия Димитър Душанов реформира образователното дело в Карнобат и го издига до равнището на модерните училища в другите български градове.
След Димитър Душанов учители са Иван Димов, Васил Атанасов и Петър Иванов. По време на Петър Иванов за първи път тържествено се чества денят на славянската писменост и братята Кирил и Методий. Въвеждат се образователните степени - първоначално образование I-IV отделение, трикласно училище. При обучението на класовете се въвеждат нови предмети - геометрично чертане, всеобща история и физика. За първи път през 1881/1882г. занятията завършват с публичен изпит. На тържество завършилите в класовете получават свидетелства.
От 1915г. е създадена непълна смесена гимназия "Княз Борис Търновски". Появява се и V клас с 28 ученика. Първи преподаватели в гимназиалния курс са Жечо Харбов, Стоян Маразов, Мара Димчева, Михаил Аджаров, Георги Иванов, Йордан Семерджиев, Зоя Гюлмезова. Първите директори са Иван Ганев и Жечо Харбов - до 1926 година. Само за една година след него директор е Атанас Бъчваров.
От октомври 1927 г. за директор е назначен Атанас Игнатиев Караиванов.

Той прави всичко възможно, за да развие училището в пълна гимназия.
През учебната 1939/1940г. са открити три паралелки осми клас. Гимназията прераства в пълна смесена. Сформирани са 17 паралелки, обучавани от 21 учителя...